Ugyved cime Lövőház utca 20/A.
1024 Budapest

Ugyvedi iroda telefonszama Tel.: +36 1 316 9233
Ugyved fax szama Fax.: +36 1 336 0107
Ugyvedi iroda e-mail cime info@drlittner.hu

Cégalapítás menete

A cégalapítást megelőzően ellenőrizzük a cég leendő elnevezését. Annak ugyanis minden korábbi cég elnevezésétől különböznie kell, és összetéveszthető sem lehet velük. Az ellenőrzés legbiztosabb módja az úgynevezett névfoglalás. A névfoglalás a cégbírósághoz benyújtott kérelemre történik, melyért 15000 Ft illetéket kell fizetni.

A cégbíróság a kérelem érkezését követő egy munkanapon belül megvizsgálja, hogy a választott elnevezéssel az információkérés időpontjában a cégnyilvántartásban bejegyzett vagy bejegyzés alatt álló, illetve névfoglalás hatálya alatt álló más cég szerepel-e. Ha a választott cégnév a cégnyilvántartásba bejegyezhető, a cégbíróság végzésével a megjelölt cégnevet hatvannapos időtartamra a kérelmező részére lefoglalja és a cégnevek elektronikus úton vezetett nyilvántartásában feltünteti.

Ez alatt az idő alatt más jogalany ezzel a cégnévvel a cégnyilvántartásba nem jegyezhető be, illetve a cégnév nem foglalható le. Két vagy több azonos nevű cég közül a választott név viselésének joga azt illeti meg, amelyik a cégbejegyzési kérelmét elsőként nyújtotta be, illetve amelyik névfoglalással élt.

Az ügyfeleink elképzelései alapján segítünk meghatározni a cég tevékenységét is. A korábbi szabályoktól eltérően ma már nem kötelező a tevékenységi köröket egy külön jogszabály szerint meghatározott besorolás szerint megadni (az úgynevezett TEÁOR számok). Ennek ellenére szoktuk javasolni ügyfeleinknek az egyértelműség kedvéért a TEÁOR számok használatát.

A cég alapításakor meg kell nevezni a társaság tagjait, vagy egyszemélyes társaság esetén az egyedüli tagot, valamint a társaság vezető tisztségviselőjét. Ez a korlátolt felelősségű társaság esetében az ügyvezető. A jogszabály legutóbbi változása következtében már nem csak a fentiek nevét, édesanyja nevét és lakcímét kell a cégjegyzékbe bejegyezni, hanem az adóazonosító jelét. Külföldi állampolgárok esetében, akiknek nincs magyarországi adóazonosító jelük, a saját országuk szerinti adószámot kell megadni.

Mi az elektronikus cégbejegyzés?

A jelenleg hatályos magyar jogszabályok szerint a cégiratok ügyintézése elektronikus formában történik, tehát a cégbíróság által hozott határozatok (pl. a cég bejegyzéséről szóló végzés) is elektronikus formában kerül kiállításra. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy elektronikus üzenetben küldi meg a cégbíróság a határozatot, melyet azonban csak egy különleges programmal lehet megnyitni. Ez a program nekünk természetesen rendelkezésünkre áll, így az adott határozatot -már könnyen hozzáférhető formában- továbbítjuk tudjuk ügyfeleink részére.

Mi a gyorsított cégbejegyzés?

A jogszabályok lehetőséget adnak arra, hogy a cégbejegyzési eljárás gyorsított formában történjen. Ilyen esetben a cégbíróság a bejegyzési kérelemről a tapasztalatok alapján már a beérkezést követő munkanapon dönt. Ez az ügynevezett „egyszerűsített cégeljárás”, mely során csak a törvény mellékletét képező társasági szerződés mintát lehet használni, attól eltérni nem lehet. Ez a minta viszonylag széles körű választási lehetőséget biztosít a cég felépítésének meghatározásában, de vannak a társasági szerződésmintának olyan adatai, melyek nem változtathatóak. Ilyen például az üzleti év, mely egyszerűsített eljárásban, szerződésmintával alapított cég esetében január 1-től december 31-ig tart. Amennyiben ettől az alapító vagy az alapítók el kívánnak térni, úgy nem választhatják a gyorsabb egyszerűsített eljárást és a szerződésmintát, hanem az általános szabályok szerint alapíthatnak céget.