Ugyved cime Lövőház utca 20/A.
1024 Budapest

Ugyvedi iroda telefonszama Tel.: +36 1 316 9233
Ugyved fax szama Fax.: +36 1 336 0107
Ugyvedi iroda e-mail cime info@drlittner.hu

Székhely és könyvelés

Hol legyen a cég székhelye?

A jogszabály előírja, hogy a Magyarországon bejegyzett cégnek kötelezően magyarországi székhellyel kell rendelkeznie. Mód van arra is, hogy a cég székhelyén kívül úgynevezett telephely és fióktelep is bejegyzésre kerüljön a cégjegyzékbe, ez azonban nem kötelező. A cég telephelye a tevékenység gyakorlásának olyan tartós, önállósult üzleti letelepedéssel járó helye, amely a cég székhelyétől eltérő helyen található, a cég fióktelepe pedig olyan telephely, amely más településen – magyar cég külföldön lévő fióktelepe esetén más országban – van, mint maga a cég. A cég székhelyének, telephelyének vagy fióktelepének bejegyzéséhez szükség van arra is, hogy a székhelyet, telephelyet vagy fióktelepet magában foglaló ingatlan tulajdonosa írásban hozzájáruljon ahhoz, hogy a székhely, telephely vagy fióktelep a cégjegyzékbe bejegyzésre kerüljön.

A frissen alapított cégek gyakran nem engedhetik meg maguknak, hogy a tevékenység megkezdésekor irodát béreljenek. Az is előfordul, hogy a tagok egyike sem szeretné a lakását a cég székhelyeként a cégjegyzékbe bejegyeztetni. Külföldi alapítók esetében pedig általában az alapítók helyismeretének hiánya és az iroda fenntartásának napi gondja jelentenek problémát.

Mindezekre megoldást jelenthet a székhelyszolgáltatás. A székhelyszolgáltatás azt jelenti, hogy a cég székhelyeként a székhelyszolgáltató címe lesz a cégjegyzékbe bejegyezve. A cég hivatalos értesítéseit is erre a címre postázzák.

Szükség van-e könyvelőre?

Jelenleg Magyarországon az adójogszabályok nagyon gyorsan változnak, gyakran egyik hónapról a másikra. Bár jogszabály nem írja kötelezően elő, de határozottan ajánlott a cégnek az adóhatóság felé fennálló kötelezettségei teljesítéséhez, valamint az adóhatósággal való kapcsolattartáshoz szakképzett könyvelő vagy adótanácsadó segítségét igénybe venni. Javasoljuk, hogy még a cég megalapítása előtt konzultáljon a könyvelővel vagy adótanácsadóval, mert már a cég alapításakor figyelembe kell venni az adóügyi kérdéseket is, így például nyilatkozni kell az általános forgalmi adó megfizetésének módjáról.