Ugyved cime Lövőház utca 20/A.
1024 Budapest

Ugyvedi iroda telefonszama Tel.: +36 1 316 9233
Ugyved fax szama Fax.: +36 1 336 0107
Ugyvedi iroda e-mail cime info@drlittner.hu

Peres eljárás

A peres eljárás már nem egy egyszerűsített, formális eljárás, mint a fizetési meghagyás, hanem lehetőséget nyújt a feleknek, hogy az álláspontjukat teljes körűen kifejtsék és bizonyítsák.

A peres eljárásban már a szóbeliségé a főszerep, az ellenérdekű felek a bíróság által tartott tárgyaláson adhatják elő mondandójukat és terjeszthetik elő írásbeli, szóbeli és tárgyi bizonyítékait. Sajnos a peres eljárások gyorsnak egyáltalán nem nevezhetőek. Tapasztalataink szerint nagyjából másfél és három év közötti idő alatt születik jogerős ítélet. Az elsőfokú eljárásban általában 3-5 tárgyalás tartására kerül sor, míg a másodfokú ítélethez egy tárgyalás is elég szokott lenni. A tárgyalások között körülbelül 3-6 hónap telik el.

A peres eljárásban is kell illetéket fizetni, ez a perérték 6°%-a. Amennyiben a peres eljárást fizetési meghagyásos eljárást előzte meg, azaz az adós a fizetési meghagyásban ellentmondott és emiatt az eljárás perré alakult, úgy a fizetési meghagyásban befizetett 3%-os illetéket kell kiegészíteni 6%-ra.

Biztosítási intézkedés peres eljárásban

Ha Ön követelés behajtása céljából bírósági peres eljárást indít és attól tart, hogy a jogerős ítéletig eltűnik a követelése kielégítését biztosító vagyon, úgy  biztosítási intézkedés elrendelését kérheti az illetékes bíróságtól. A biztosítási intézkedést akkor lehet kérni, ha valószínűsíti, hogy a követelés későbbi kielégítése veszélyben van és a követelést legalább teljes bizonyító erejű magánokirattal tudja bizonyítani.

Mi minősül teljes bizonyító erejű magánokiratnak?

Teljes bizonyító erejű magánokiratról akkor beszélhetünk, ha

a) a kiállító az okiratot sajátkezűleg írta és aláírta;

b) két tanú az okiraton aláírásával igazolja, hogy a kiállító a nem általa írt okiratot előttük írta alá, vagy aláírását előttük sajátkezű aláírásának ismerte el; az okiraton a tanúk lakóhelyét (címét) is fel kell tüntetni;

c) a kiállító aláírása vagy kézjegye az okiraton bíróilag vagy közjegyzőileg hitelesítve van;

d) a gazdálkodó szervezet (például egy korlátolt felelősségű társaság) által üzleti körében kiállított okiratot szabályszerűen aláírták;

e) ügyvéd (jogtanácsos) az általa készített okirat szabályszerű ellenjegyzésével bizonyítja, hogy a kiállító a nem általa írt okiratot előtte írta alá, vagy aláírását előtte saját kezű aláírásának ismerte el, illetőleg a kiállító minősített elektronikus aláírásával aláírt elektronikus okirat tartalma az ügyvéd által készített elektronikus okiratéval megegyezik;

f) az elektronikus okiraton kiállítója minősített elektronikus aláírást helyezett el.