Ugyved cime Lövőház utca 20/A.
1024 Budapest

Ugyvedi iroda telefonszama Tel.: +36 1 316 9233
Ugyved fax szama Fax.: +36 1 336 0107
Ugyvedi iroda e-mail cime info@drlittner.hu

Ügyvédi közreműködés ingatlanügyekben

Mikor elengedhetetlen az ügyvéd közreműködése?

Ingatlanügyek

A magyar jogszabályok szerint olyan, ingatlannal kapcsolatos ügyekben, ahol az ingatlan-nyilvántartásban változás történik, általában kötelező az ügyvédi közreműködés. Így az ingatlan tulajdonjogának vagy más jognak az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyeztetéséhez ügyvéd (vagy közjegyző) által készített és ellenjegyzett szerződésre van szükség.

Társasházi ügyek

Társasházi jogi kérdések, így pl. az alapító okirat vagy a szervezeti és működési szabályzat módosításának szükségessége esetén fontos tudnia, hogy az ügyvéd a társasházi iratok módosítását a társasház közgyűlésének döntése alapján foglalhatja okiratba. Az ügyvédnek tehát vagy a közgyűlésen kell jelen lennie, vagy később, az iratok aláírása során kell azonosítania a döntést meghozó és az iratokat aláíró tulajdonostársakat. Az azonosítás nem csak társasházi, hanem más jogügyletek esetén is a személyi azonosító okmányok alapján, azaz általában a személyi igazolvány és a lakcímkártya vagy az útlevél megtekintésével és fénymásolásával, valamint azonosítási adatlap kitöltésével történik.

Nagyobb jelentőségű perek

Kötelező ezen kívül az ügyvédi képviselet bizonyos nagyobb jelentőségű peres eljárásokban.

Cégügyek

Ügyvédi közreműködésre van ezen kívül szükség a Cégbíróság előtti eljárásokban is, tehát olyan ügyekben, amik egy cégnek a cégjegyzékbe bejegyzett adatait érintik. Ilyen lehet a cég bejegyzésére irányuló eljárás vagy a cég nevének, székhelyének, telephelyének, tevékenységi körének, tagjainak, jegyzett tőkéjének vagy ügyvezetőjének megváltozása.

Mikor javasolt az ügyvédi közreműködés igénybevétele?

Ingatlanügyek

Ingatlan adásvétel esetén gyakran előfordul, hogy a másik szerződő fél (pl. az eladó) választja és bízza meg az ügyvédet. Ebben az esetben az ügyvéd munkadíját az a fél szokta fizetni, aki a megbízást adta a részére. A szabályok szerint, ha Önt nem képviseli ügyvéd a jogügylet során, akkor a másik fél által megbízott ügyvédnek az Ön (pl. mint vevő) érdekeit is képviselnie kell. A gyakorlat azonban azt mutatja, hogy nagyon nehéz összeegyeztetni a megbízó és az ellenérdekű fél (tehát az Ön) érdekeinek a képviseletét. Egy ingatlan mindig nagy értéket képvisel, ezért is javasoljuk, hogy minden esetben bízzon meg Ön is ügyvédet, mivel csak így biztosított érdekeinek a teljes körű képviselete.

Ingatlan bérbeadása/bérbevétele

Ingatlan bérbeadása esetén nem kötelező az ügyvédi közreműködés. Ha azonban ügyvédet vesz igénybe, annak kötelessége azonosítani a bérlőt és bérbeadót, és kötelessége az ingatlan tulajdoni lapját is megvizsgálni elsősorban abból a szempontból, hogy az arra jogosult adja-e bérbe.

Gyakran előfordul például, hogy az ingatlan tulajdonjoga vitás és a felek megegyezés hiányában bírósághoz fordulnak. Ezek általában bonyolult jogi kérdések és a per jogerős lezárása éveket vesz igénybe.

Irodánk gyakorlatában többször találkoztunk olyan esettel, amikor valamelyik peres fél még a per folyamán, a jogerős ítélet megszületése előtt bérbe adta az ingatlant. A bérlő nem tájékozódott az ingatlan jogi helyzete felől, hanem évekig fizette a bérleti díjat annak bérbeadónak, akiről a bíróság jogerős ítélete megállapította, hogy nem ő az ingatlan jogos tulajdonosa és a bérlő csak az ítélet szerinti jogos tulajdonos felszólításából tudta meg, hogy nem az arra jogosultnak fizetett.

Ilyen esetben a bérlő köteles a bérleti díjat visszamenőleg, még egyszer megfizetni a jogos tulajdonos részére. A bérlő a már kifizetett bérleti díjakat természetesen jogosult visszakövetelni az általa tulajdonosnak vélt bérbeadótól, azonban a gyakorlat azt mutatja, hogy ez igen sok költséggel jár és meglehetősen kockázatos, mivel a pervesztes bérbeadó gyakran felszámolás alá kerül vagy egyébként fizetésképtelenné válik.