Ugyved cime Lövőház utca 20/A.
1024 Budapest

Ugyvedi iroda telefonszama Tel.: +36 1 316 9233
Ugyved fax szama Fax.: +36 1 336 0107
Ugyvedi iroda e-mail cime info@drlittner.hu

Öröklési és házassági vagyonjogi szerződések

Házassági vagyonjogi szerződés, öröklési szerződés vagy végrendelet esetében a jogszabályok olyan formai követelményeket írnak elő, melyek mellőzése az okirat érvénytelenségéhez vezet. Mivel ezen okiratok is általában nagyobb értékű vagyontárgyakra vonatkoznak, ezért itt sem érdemes kockáztatni. Szívesen állunk rendelkezésére és megfelelő jogi formába öntjük elképzeléseit.

Külföldi ügyfeleink gyakran kérnek fel minket arra, hogy készítsünk a részükre magyar végrendeletet is. Olyan külföldi állampolgárok esetében ugyanis, akik rendelkeznek magyarországi vagyonnal, elsősorban ingatlannal, tanácsos végrendeletet készíteni a magyar jogszabályok szerint is. Ennek az a fő oka, hogy ingatlan esetében mindig annak az országnak a jogszabályait kell alkalmazni, amely területén az ingatlan fekszik. Magyarországon fekvő ingatlan esetében tehát akkor is a magyar jogszabályokat kell alkalmazni, ha annak tulajdonosa nem magyar állampolgár.

A végrendelet megalkotásának szigorú szabályai vannak, egy irat csak akkor minősül végrendeletnek, ha ezeknek a szabályoknak teljes mértékben megfelel. A törvény többféle végrendeletet ismer, leggyakrabban az írásbeli magánvégrendelettel találkozhatunk. Írásbeli magánvégrendeletet csak olyan nyelven lehet érvényesen tenni, amelyet a végrendelkező ért, és amelyen írni, illetőleg olvasni tud. Az írásbeli magánvégrendeletet a végrendelkező akár maga írhatja, akár mással írathatja. A gépírás akkor sem számít saját írásnak, ha magától a végrendelkezőtől származik. Gyorsírással vagy a közönséges írástól eltérő egyéb jel- vagy számjegyírással készült magánvégrendelet érvénytelen. Az írásbeli magánvégrendelet érvényes, ha annak végrendeleti minősége, keltének helye és ideje magából az okiratból kitűnik, továbbá ha a végrendelkező azt

a) elejétől végig maga írja és aláírja; vagy
b) két tanú együttes jelenlétében aláírja, vagy ha azt már aláírta, az aláírást két tanú előtt a magáénak ismeri el, és a végrendeletet mindkét esetben a tanúk is – e minőségük feltüntetésével – aláírják; vagy
c) aláírja és akár nyílt, akár zárt iratként a közjegyzőnél – végrendeletként feltüntetve – személyesen letétbe helyezi.

A több különálló lapból álló írásbeli magánvégrendelet csak akkor érvényes, ha minden lapját ellátták folyamatos sorszámozással, továbbá a végrendelkező és – ha a végrendelet érvényességéhez tanúk alkalmazása szükséges – mindkét tanú aláírásával.
Az írásbeli magánvégrendelet tanúja vagy más közreműködő személy, illetőleg ezek hozzátartozója javára szóló juttatás érvénytelen, kivéve ha a végrendeletnek ezt a részét az örökhagyó saját kezűleg írta és aláírta.
A tanú, illetőleg a hozzátartozója részére szóló juttatás akkor sem érvénytelen, ha a végrendelkezésnél – rajta kívül – két tanú működött közre.
Mint a fentiekből is kiderül, a végrendelet érvényességhez a törvény nem követeli meg a közjegyző vagy ügyvéd közreműködését. Ha a végrendeletet ügyvéd készíti, akkor is meg kell felelnie a fenti követelményeknek, azaz szükséges két tanú aláírása, folyamatos sorszámozás stb. Ügyvéd által készített végrendelet esetében mód van arra, hogy a végrendelet egy egyszeri díj megfizetése ellenében az Ügyvédi Kamaránál letétbe helyezésre kerüljön.