Ugyved cime Lövőház utca 20/A.
1024 Budapest

Ugyvedi iroda telefonszama Tel.: +36 1 316 9233
Ugyved fax szama Fax.: +36 1 336 0107
Ugyvedi iroda e-mail cime info@drlittner.hu

Jogi tippek: büntetőjog

Cégeladás jelentős adótartozással?

Ha a kft-m vagy a bt-m jelentős adótartozást halmozott fel, amelyet nem tud kifizetni, és jelentkezik valaki, hogy ő tud vevőt a cégre, eladjuk-e az általa hozott vevőknek?

részletesen »


Milyen típusú bűncselekmények vannak?

A bűncselekmény lehet szándékos vagy gondatlan. Utóbbi csak akkor, ha ezt a törvény az adott törvényi tényállásnál megemlíti.

részletesen »


Mi a bűntett és mi a vétség?

Bűntett az a szándékosan elkövetett bűncselekmény, amelyre a törvény két évi szabadságvesztésnél súlyosabb büntetés kiszabását rendeli el. Minden más bűncselekmény vétség.

részletesen »


Mi az időbeli hatály?

A bűncselekményt az elkövetése idején hatályban levő törvény szerint kell elbírálni.

részletesen »


Mi a szándékosság?

Szándékosan követi el a bűncselekményt, aki magatartásának következményeit kívánja, vagy e következményekbe belenyugszik.

részletesen »


Mi a gondatlanság?

Gondatlanságból követi el a bűncselekményt, aki előre látja magatartásának lehetséges következményeit, de könnyelműen bízik azok elmaradásában; úgyszintén az is, aki e következmények lehetőségét azért nem látja előre, mert a tőle elvárható figyelmet vagy körültekintést elmulasztja.

részletesen »


Miről tárgyal és dönt a büntetőbíróság?

A büntetőbíróság kizárólag a vád tárgyává tett cselekményről dönt.

részletesen »


Mi a bizonyítási teher?

Ez azt jelenti, hogy a büntetőperben a vád bizonyítása a vádlót terheli. A vádlott nem köteles az ártatlanságát bizonyítani, akár hallgathat is, és ezt nem lehet a terhére értékelni.

részletesen »


„Csak ügyvédem jelenlétében nyilatkozom!”

Gyakran halljuk ezt a filmekben. Büntető-eljárás jogunk szerint a büntető-eljárás bármely szakaszában jogunk van védőhöz. Mindig tartsuk szem előtt: amikor nyilatkozunk, jogi ismeretek hiányában nem tudjuk eldönteni, hogy mivel ártunk és mivel használunk magunknak.

részletesen »


Mi az ártatlanság vélelme?

Senki sem tekinthető bűnösnek mindaddig, amíg a bűnösségét a bíróság jogerős határozatában nem állapította meg.

részletesen »