Ugyved cime Lövőház utca 20/A.
1024 Budapest

Ugyvedi iroda telefonszama Tel.: +36 1 316 9233
Ugyved fax szama Fax.: +36 1 336 0107
Ugyvedi iroda e-mail cime info@drlittner.hu

Jogi tippek: polgári peres ügyek

Mennyire vegyük komolyan az idézést?

Idézést kapunk egy bíróságtól, melyből kiderül, hogy azért kell megjelennünk egy tárgyaláson, mert valaki beperelt minket. Egyértelműnek tűnik, hogy az illetőnek nincs igaza. Mennyire vegyük komolyan az idézést?

részletesen »


Szükség van-e ügyvédre?

Per – sőt peren kívüli eljárás – esetén is vegyük igénybe az ügyvédi szolgáltatást.

részletesen »


Segít-e a bíró?

Ha elszánjuk magunkat arra, hogy ügyvéd nélkül vágjunk bele egy perbe, nem számíthatunk a bíró érdemi segítségére.

részletesen »


Miért fontos a jó kereset?

Egy per során a bíróság a felek által előterjesztett kérelmekhez és jognyilatkozatokhoz kötve van.

részletesen »


„De hiszen ez nyilvánvaló!”

A per – sajnos – nem az igazságról, hanem a bizonyíthatóságról szól.

részletesen »


Kik ülnek a hátsó padban?

A bíróság tárgyalásai – főszabály szerint – nyilvánosak. Tudomásul kell vennünk, hogy hallgatóságként bárki benn ülhet a perünk során.

részletesen »


Hozzáállás? Dac vagy együttműködés?

Igyekezzünk az eljárási cselekményeket minél korrektebbül segíteni.

részletesen »


Igazságkeresés, de hol?

Bármely bírósági aktusnál ügyeljünk arra, hogy melyik a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság.

részletesen »


Mennyivel tartozik?

Ha pénzben kifejezhető követelésünk van valaki felé, a pertárgyérték meghatározásánál ügyeljünk arra, hogy e vonatkozásban csak a tőkére kell figyelemmel lenni.

részletesen »


„Ha per, úgymond, hadd legyen per”?

Van egy olyan jogászi álláspont, mely szerint egy rossz egyezség is jobb mint egy per. Ebben nagyon sok igazság van. Magyarországon a perek sokáig tartanak és kimenetelük megjósolhatatlan.

részletesen »